Herrens store høytider 2017  Påske / forbigangen   Mandag 10. april
  Usyrede brøds høytid (Pesach)   Fra tirsdag 11. til og med mandag 17. april
  Pinsen (Shavuot)   Søndag 4. juni
  Basunenes høytid (Rosh hashana)   Torsdag 21. september
  Forsoningsdagen (Jom kippur)   Lørdag 30. september
  Løvhyttefesten (Sukkot)   Fra torsdag 5. til og med onsdag 11. oktober
  Den åttende dag (Sjemini Atserat)   Torsdag 12. oktober

Herrens høytider finnes beskrevet i 3. Mosebok kapittel 23.

Høytidene holdes fra den ene kvelden til den neste (3. Mosebok 23 vers 32).

Hjem