Herrens store høytider 2023  Påske / forbigangen   Onsdag 5. april
  Usyrede brøds høytid (Pesach)   Fra torsdag 6. april til og med onsdag 12. april
  Pinsen (Shavuot)   Søndag 28. mai
  Basunenes høytid (Rosh hashana)   Lørdag 16. september
  Forsoningsdagen (Yom kippur)   Mandag 25. september
  Løvhyttefesten (Sukkot)   Fra lørdag 30. september til og med fredag 6. oktober
  Den åttende dag (Sjemini Atserat)   Lørdag 7. oktober

Herrens høytider finnes beskrevet i 3. Mosebok kapittel 23.

Høytidene holdes fra den ene kvelden til den neste (3. Mosebok 23 vers 32).

Hjem