Syvende dags Kristne
Postboks 829
1306 SANDVIKA
Norway

E-post: sdk@syvendedagskristne.no

Org.nr. 979 569 173

Vi samarbeider med
Garner Ted Armstrong
Evangelistic Association

Artikler


Sabbaten
(oppdatert januar 2013)


Herrens høytider
(oppdatert januar 2013)


Himmel og helvete
(oppdatert mai 2018)


Når ble Jesus født?
(oppdatert januar 2013)


Ble Jesus korsfestet på fredag?
(oppdatert januar 2013)


Den rike man og Lazarus
(januar 2013)


Tilbake