Hovedtrekk i Syvende dags Kristnes lære  • Gud har skapt alt. Mennesket er skapt i Guds bilde etter Guds liknelse.

  • Bibelen inneholder Guds åpenbaring til mennesket i to testamenter. Det nye testamentet er en fortsettelse av, og bygger på det gamle testamentet.

  • I det gamle testamentet finner vi Guds lov. Loven forteller oss hvordan vi kan leve et godt liv. Loven uttrykker Guds kjærlighet, og gjelder til en hver tid i alle kulturer. Det nye testamentet forteller oss om Jesus Kristus, verdens skaper, frelser og fremtidige konge.

  • I det gamle testamentet opprettet Gud en pakt med folket Israel. Denne pakten krevde at de holdt Guds bud, lov og forskrifter. Folket Israel brøt denne pakten. Det var vanskelig for dem å holde Guds lov, fordi de ikke hadde Den Hellige Ånd boende i seg.

  • Jesus Kristus kom til denne verden for å kvalifisere seg som verdens fremtidige overhode. Samtidig utvidet Han pakten som Gud opprinnelig tilbød Israel, til å omfatte alle folk.

  • Jesus ble drept og sto opp fra de døde etter tre dager og tre netter. Han ble tatt opp til himmelen 40 dager etter sin oppstandelse. Dette gjorde det mulig for den Hellige Ånd å komme 10 dager senere. I dag gir Gud den Hellige Ånd til alle som adlyder ham.

  • Jesus skal komme tilbake til denne jorden etter at Han har forberedt verdens fremtidige ledere (de utvalgte).

  • Når Jesus kommer tilbake vil han gi de utvalgte evig liv og igjen samle folket Israel. Han vil opprette Guds rike her på jorden sammen med sine utvalgte. Dette riket vil etter hvert omfatte hele verden.

  • Etter at Jesus har opprettet Guds rike, kommer Han til å gi alle mennesker som har levd på jorden et nytt liv. I dette nye livet vil de videreutvikle seg og bli kjent med Gud og hans lov, nåde og kjærlighet.

  • Etter dette vil mennesket som åndelig vesen begynne å utforske og videreutvikle verdensrommet.
Syvende dags Kristne
Postboks 829
1306 SANDVIKA
Norway

E-post: sdk@syvendedagskristne.no

Org.nr. 979 569 173


Tilbake