Når ble Jesus født?

 


 
 
 
Hjem

Links

Artikler

Kalender

Hvert år feires Jul som Jesu fødsel.  Dersom man undersøker Julefeiringen oppdager man veldig fort at Jul er en høytid som ble feiret lenge før Jesus ble født.  Jul var dagen da solen snudde seg.  Dagen solen ble født på nytt.  Dette ble feiret blant de fleste folkeslag, og særlig her i Norden hvor vintrene er mørke.  Mye senere ble denne dagen knyttet til Jesu fødsel. 

Året Jesus ble født

Eksisterte Jesus?  Når levde han?  Hva vet vi om hans liv?  Det finnes historikere som har skrevet om Jesus.  Den jødiske historiker Flavius Josephus, som levde fra omkring året 38 til 100 etter Kristus, forteller oss at Pontius Pilatus dømte Jesus til døden, og at det fantes mennesker som kalte seg kristne, fordi Jesus hadde fremvist seg til dem etter hans død. 

Den romerske historiker Tacitus, som levde fra omkring året 55 til året 120 etter Kristus, forteller oss også at Jesus ble korsfestet av Pontius Pilatus.  Dette skjedde mens Tiberius var keiser i Roma.  Tiberius var keiser fra året 14 til året 37 etter Kristus.  Han etterfølgte keiser Augustus som døde året 14 etter Kristus.  Augustus ble keiser året 27 før Kristus.

Bibelen forteller oss at Jesus ble født i Betlehem mens Herodes var konge (Matteus' evangelium 2 vers 1; Lukas' evangelium 2 vers 1-4).  På dette tidspunktet var Augustus keiser i Roma.  Kong Herodes ble født året 73 før Kristus og døde året 4 før Kristus.  Han ble konge over Judea året 31 før Kristus.  Kristus må derfor ha blitt født før årstallet null, og senest året 4 før Kristus.

Jesus ble født i Betlehem.  Det kom vise menn fra Østen som følgte en stjerne frem til Betlehem, og besøkte Jesus like etter hans fødsel(Matteus' evangelium 2 vers 1,2,9-11).  Etter at disse menn hadde dratt kom en engel til Josef, og sa at de måtte flykte til Egypt med en gang (vers 13).  De ble i Egypt frem til Herodes' død (vers 15).  Da de kom tilbake hersket Arkelaus Herodes' sønn over Judea, og de bosatte seg derfor i Nasaret (vers 22-23).

Vi finner litt mer informasjon i Lukas' evangelium.  Jesu ble omskåret på den åttende dag (kapittel 2 vers 21), og han ble fremvist i templet på Marias renselse (vers 22-24).  Denne renselsen utføres 40 dager etter et guttebarn fødes (3. Mosebok 12 vers 1-4).  Etter denne renselsen leser vi: "Da de så hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin egen by Nasaret" (Lukas' Evangelium 2 vers 39).  De dro til Nasaret etter renselsens seremonien, altså 40 dager etter Jesu fødsel, fordi Herodes var død.  Herodes ble alvorlig syk våren år 4 før Kristus og døde senere samme året.  Jesu fødsel skjedde altså like før Herodes' dødde.

Årstid Jesus ble født

Lukas forteller oss at Døperen Johannes ble født seks måneder før Jesus (Lukas' Evangelium 1 vers 26, 36).  Faren til Johannes var prest.  Han het Sakarja og han tilhørte en presteravdeling som het Abia (vers 5).  Alle prestene tilhørte en bestemt avdeling.  Disse avdelingene ble opprettet av David (1. Krønikebok 24 vers 1, 3, 10).  Sakarja tilhørte den åttende avdeling av prester.  Det fantes totalt 24 avdelinger.  Hver avdeling utførte prestetjeneste i en ukes tid, to ganger hvert år.  Sakarja bodde ikke i Jerusalem.  Han dro hjem med en gang "tjenestedagene hans var fullført" (Lukas' Evangelium 1 vers 23).

Johannes ble derfor unnfanget cirka to måneder etter påske eller cirka to måneder etter høstfesten.  Sakarja ville ha vært i templet den åttende uke etter hver høytid, fordi han tilhørte den åttende avdeling.  Sakarja tjenestegjorde en gang midt på sommeren og en gang midt på vinteren.  Johannes ble derfor født på våren eller på høsten, og siden Jesus er seks måneder yngre enn Johannes ble han også født på våren eller på høsten.  Det vil si rundt påske høytiden, eller høstfesten.

Vi vet at kong Herodes levde på våren året fire før Kristus.  Det er kjent at han ble syk kort tid etter påsken dette året, og levde en del måneder etter at han ble syk.  På grunn av dette er det høyst sannsynlig at Jesus ble født ved høstfesten året 4 før Kristus.  Det var også vanlig å foreta innskrivning i manntall ved høytider, for da var folket samlet.  På denne årstiden var også sauene fortsatt ute på beite.

Johannes forteller oss at Jesus er Ordet som ble kjød og "tok bolig iblant oss" (Johannes' Evangelium 1 vers 14).  Her ligger det noe skjult som kommer frem når man leser dette på gresk.  Verset henviser til Løvhyttefesten, og til løvhytten som skulle bygges.  Løvhytten er en midlertidig bolig, som forestiller et menneske liv.  Et menneske visner som løv og dør.  Jesus kom altså og tok på seg en løvhytte, en tabernakel, eller et telt.  Det er derfor veldig sannsynlig at Jesus ble født ved Løvhyttefesten.  Sannsynligvis på den første høytidsdag, og at han ble omskåret på den siste høytidsdag. Se artikel Herrens høytider for mer informasjon om Løvhyttefesten.Hjem     Artikler     Links     Kalender