Syvende dags Kristne helligholder Herrens
høytider. De samler seg på den bibelske sabbaten
for å lære mer om Gud og Hans mening med livet.


Hovedtrekk i læren

Artikler

Internet links

Herrens høytider

Festival of Tabernacles
(Løvhyttefest 2023)


Sist oppdatert:  15. januar 2023.